อิฐมอญ
อิฐคอนกรีตบล๊อก
บล๊อกปูถนน
อิฐมอญ     
 
อิฐแพ็คและจัดส่งแบบพาเลท
 
 
อิฐมอญชนิดตัน
 
- ขนาด : 65x140x28 มิลลิเมตร
- ปริมาณการก่อสร้างประมาณ 135-140 ก้อนต่อตารางเมตร
 
อิฐมอญชนิดรู
 
- ขนาด : 60x140x28 มิลลิเมตร
- ปริมาณการก่อสร้างประมาณ 135-140 ก้อนต่อตารางเมตร
 
อิฐ มอก. 77-2545 อิฐก่อสร้างสามัญ ( ตัน )
 
- ขนาด : 65 x 140 x 40 มิลลิเมตร
- ปริมาณการก่อสร้างประมาณ 100 ก้อนต่อตารางเมตร
 
อิฐ มอก. 153-2540 อิฐกลวงก่อแผงไม่รับน้ำหนัก
 
- ขนาด : 65 x 160 x 40 มิลลิเมตร
- ปริมาณการก่อสร้างประมาณ 90-95 ก้อนต่อตารางเมตร
 
อิฐมอญรูก้อนใหญ่ 2 รู
 
- ขนาด : 60 x 150 x 50 มิลลิเมตร
- ปริมาณการก่อสร้างประมาณ 75-80 ก้อนต่อตารางเมตร
 
   
   
Copyright©2015, Rongit.com. All right reserved